Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c19/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 19/1985
Platnost od 16.08.1985
Účinnost od 01.09.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky a ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 31 odst. 2 a § 14 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, směrnice čj. 22 275/1985-400 ze dne 22. července 1985, kterými se mění a doplňují směrnice čj. 34 699/1982-14 ze dne 6. ledna 1983 o školním stravování, oznámené v částce 3/1984 Sb.

Směrnice upravují stravování dospělých osob ve školních jídelnách a v jídelnách internátních zařízení, hranice čistého měsíčního příjmu'pro stanovení výše příspěvku od rodičů za školní stravování žáků základních škol a hledisek rozhodných pro stanovení příspěvků na stravování a některé úpravy vyplývající ze zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1985 a jsou uveřejněny v sešitě 9/1985 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR; lze do nich nahlédnout ve všech školách, odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru