Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c19/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 19/1985
Platnost od 16.08.1985
Účinnost od 01.09.1985
Zrušeno k 01.09.1987 (o10/c17/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, a v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky podle § 43 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), směrnice čj. 21 963/85-33 ze dne 15. července 1985 o školách pro mimořádně nadané a talentované žáky v oblasti sportu (sportovní školy).

Směrnice upravují zřizování, řízení a zrušování sportovních škol, organizaci sportovních škol, organizaci výchovy a vzdělávání a sportovní přípravy, výběr, zařazování a přeřazování žáků, péči o žáky a kádrové a hospodářské zajištění sportovních škol.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1985, jsou uveřejněny v sešitě č. 8/1985 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a lze do nich nahlédnout ve všech školách, odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru