Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c18/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1985
Platnost od 15.08.1985
Účinnost od 01.09.1985
Zrušeno k 08.08.1996 (221/1996 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 58 písm. b) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), v souladu s § 82 odst. 3 zákoníku práce Pracovní řád pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení, pro které plní úkoly organizace vyplývající z pracovně právních vztahů národní výbor, (dále jen „pracovní řád“) ze dne 16. července 1985 čj. 22 368/1985-42. Pracovní řád blíže rozvádí zákoník práce a další pracovně právní předpisy a upravuje některé podrobnosti pracovně právních vztahů na úseku školství spravovaného národními výbory. Pracovní řád zrušuje pracovní řád pro výchovné a ostatní pracovníky škol a výchovných zařízení a pro pracovníky školních jídelen a jídelen ve výchovných zařízeních spravovaných národními výbory ze dne 19. července 1971 čj. 16 300/71-132 Věstník MŠ a MK ČSR sešit 81971, ve znění změny a doplnění ze dne 15. dubna 1977 čj. 12 000/77-42 (Věstník MŠ a MK ČSR sešit 5/1977), registrováno v částce 27/1971 Sb.

Nadále se nepostupuje podle pokynů k pracovnímu řádu pro výchovné a ostatní pracovníky škol a výchovných zařízení a pro pracovníky školních jídelen a jídelen ve výchovných zařízeních spravovaných národními výbory čj. 16 301/71-132 ze dne 19. července 1971 (Věstník MŠ a MK ČSR, sešit 8/1971), ve znění změny a doplnění čj. 11 999/77-42 ze dne 12. dubna 1977 (Věstník MŠ a MK ČSR č. 5/1977).

Pracovní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 1985 a lze do něj nahlédnout ve všech školách odborně vedených národními výbory, na odborech školství národních výborů a na ministerstvu školství České socialistické republiky. Pracovní řád je publikován ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky sešit 6-7/1985 a ve Věstníku vlády České socialistické republiky pro národní výbory.

Přesunout nahoru