Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c16/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1985
Platnost od 31.07.1985
Účinnost od 01.04.1985
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos čj. 42 164/736/OELH/85 ze dne 9. dubna 1985 o odměňování dělníků stavebních závodů organizací Státních lesů.

Výnos se vztahuje na pracovníky dělnických povolání stavebních závodů organizací Státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a na tyto závody.

Pro dělníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 4. října 1982 čj. 38 550/2189/OELH/82 o odměňování dělníků stavebních závodů organizací Státních lesů v působnosti MLVH ČSR registrovaný v částce 35/1982 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1985, byl rozeslán organizacím, jimž je určen, a je uveřejněn ve Věstníku MLVH ČSR v částce 12/1985 pod poř. č. 11.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

Přesunout nahoru