Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c16/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1985
Platnost od 31.07.1985
Účinnost od 01.07.1985
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 29. března 1985 čj. 34537/OEVH/3/84, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 18. ledna 1982 čj. 25933/OEVH/3/81 o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory v České socialistické republice.

Výnos se vztahuje na pracovníky dělnických povolání v organizacích vodního hospodářství v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory v České socialistické republice.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1985 s výjimkou organizací řízených národními výbory, pro něž nabude účinnosti dnem a za podmínek stanovených ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství. V jednotlivých organizacích nabývá výnos účinnosti dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených usnesením vlády ČSSR č. 32 ze dne 2. února 1984 určí ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, a pokud jde o organizace řízené národními výbory, příslušný krajský národní výbor. Výnos byl rozeslán organizacím, jimž je určen, a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v částce 9/1985 pod pořadovým číslem 8.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

Přesunout nahoru