Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c16/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1985
Platnost od 31.07.1985
Účinnost od 01.06.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo paliv a energetiky

podle § 167 odst. 2 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem zdravotnictví ČSR, ministerstvem zdravotnictví SSR, Českým báňským úřadem, Slovenským báňským úřadem, Českým úřadem bezpečnosti práce, Slovenským úřadem bezpečnosti práce a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky k provedení usnesení vlády ČSSR ze dne 19. května 1983 č. 121 vydalo výnos č. 3/1985 čj. 888/22 ze dne 29. dubna 1985, který upravuje zaměstnávání absolventů středních škol v období dovršení přípravy a vydává seznam prací a pracovišť zakázaných mladistvým.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1985. Bude uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky č. 2/1985 v úplném znění a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu paliv a energetiky, v organizacích přímo řízených ministerstvem a na všech generálních ředitelstvích koncernů paliv a energetiky.

Tímto výnosem se zrušuje:

1. výnos ministerstva hornictví č. 15/1968, reg. v částce 6/1968 Sb.,

2. příloha č. III k výnosu ministerstva hornictví č. 16 ze dne 21. prosince 1967,

3. příloha č. 2 k výnosu č. 1 Ústřední správy energetiky ze dne 8. ledna 1968.

Přesunout nahoru