Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c16/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1985
Platnost od 31.07.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice ze dne 13. 5. 1985 čj. LP/1-211.6-13.4.1985 o provádění rentgenových vyšetření.

Směrnicemi se upravuje v zájmu snížení zátěže obyvatelstva ionizujícím zářením způsob provádění povinného preventivního rentgenového vyšetření hrudníku (nitrohrudních orgánů) u vybraných skupin pracujících, vojáků Čs. lidové armády v základní vojenské službě, uchazečů o přijetí do služebního poměru ke Sboru národní bezpečností a osob při nástupu do výkonu trestu odnětí svobody ve zdravotnických zařízeních státní zdravotní správy. Ostatní rentgenová vyšetření se provádějí jen na základě klinického vyšetření a indikace stanovené ošetřujícím lékařem. Směrnicemi se zrušují směrnice č. 13/1971 Věst. MZ ČSR o povinném preventivním rentgenovém vyšetření.

Směrnice, které nabývají účinnosti dnem 1. 7. 1985, jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR v částce 1-2/1985 a je možno do nich nahlédnout v odborech zdravotnictví krajských národních výborů, v odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů a v okresních a krajských ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru