Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c11/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1985
Platnost od 10.06.1985
Účinnost od 01.01.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 71 ods. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu úpravu z 30. decembra 1983 č. Z-5173/1983-B/2-08, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 15. novembra 1977 č. Z-6342/1977 o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v požívatinách registrovaná v čiastke 17/1978 Zb., uverejnená pod č. 35/1977 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky.

Úprava nadobudne účinnosť 1. januárom 1986. Uverejnená bude vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a možno do nej nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, odboroch zdravotníctva krajských a okresných národných výborov a na ústavoch národného zdravia.

Přesunout nahoru