Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c11/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1985
Platnost od 10.06.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvo financí České socialistické republiky

společně vydaly v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 9 odst. 1 zákona České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, ve znění zákona České národní rady č. 175/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., a podle § 38 odst. 5 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), směrnice ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 31. 1. 1985 čj. 297/85-110 a ministerstva financí České socialistické republiky ze dne 21. 2. 1985 čj. 251/3246/85 k hospodaření s prostředky Státního fondu pro zúrodnění půdy a poskytování subvencí nebo půjček z tohoto fondu.

Směrnice upravují zejména postup a podmínky pro poskytování subvencí a půjček z Fondu, postup při čerpání subvencí a půjček z Fondu, evidenci čerpání a kontrolu hospodaření s prostředky Fondu a postup a podmínky vracení subvencí použitých v rozporu s podmínkami, za nichž byly poskytnuty.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. března 1985 a budou uveřejněny v částce 4/1985 Věstníku ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky.

Do směrnic lze nahlédnout na všech okresních a krajských zemědělských správách, na odborech vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV a KNV a na ministerstvu zemědělství a výživy České socialistické republiky.

Přesunout nahoru