Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c11/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1985
Platnost od 10.06.1985
Účinnost od 01.06.1985
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 25. března 1985 čj. MH/13-3500/1090/1985 o odměňování pracovníků rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1985.

Uvedený výnos bude uveřejněn v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra České socialistické republiky - správy pro místní hospodářství, částce č. 7-8/1985.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství, v odborech místního hospodářství krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a na národních výborech všech stupňů.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/13-3500/1090/1985 o odměňování pracovníků rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby (reg. částka 11/1985 Sb.).

Přesunout nahoru