Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c11/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1985
Platnost od 10.06.1985
Účinnost od 10.06.1985
Zrušeno k 01.01.1990 (o4/c29/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství, federální ministerstvo všeobecného strojírenství a federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu

vydala podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 3/1984, federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 4/1984 a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 1/1984 o poskytování stabilizačních odměn dělníkům vybraných povolání a pracovišť.

Tento výnos se vztahuje na dělníky, kteří pracují v organizacích v působnosti FMHTS, FMVS nebo FMEP a nebo v jejich částech určených příslušným ministerstvem na území stanovených průmyslových aglomerací v povolání strojního obrábění kovů soustružník, brusič, frézař, vrtař, dělník v obrobně nebo seřizovač nebo v nástrojárnách (vyjma komunálního nářadí), ve smaltovnách, lakovnách při povrchové úpravě výrobků stříkáním, v kalírnách, žíhárnách, mořírnách a fosfátovnách, galvanovnách a leštírnách galvanického pokovování, ve svařovnách, modelárnách a ve vývojových a prototypových dílnách a jsou odměňováni podle výnosu FMHTS, FMVS a FMEP č. 3/1981 o odměňování dělníků, ve znění výnosu FMHTS, FMVS a FMEP č. 2/1984.

Výnos nabývá účinnosti postupně v jednotlivých organizacích dnem, kterým v nich nabývá účinnosti výnos FMHTS, FMVS a FMEP č. 2/1984, kterým se mění a doplňuje výnos FMHTS, FMVS a FMEP o odměňování dělníků.

Výnos FMHTS č. 3/1984, FMVS č. 4/1984 a FMEP č. 1/1984 je publikován ve Zpravodaji FMHTS č. 5-6/1984 a ve Věstníku FMVS č. 11-12/1984. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, federálním ministerstvu všeobecného strojírenství a federálním ministerstvu elektrotechnického průmyslu a na generálních ředitelstvích VHJ a v organizacích v působnosti FMHTS, FMVS a FMEP.

Přesunout nahoru