Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o13/c11/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1985
Platnost od 10.06.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český svaz výrobních družstev

vydal

1. podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 6. listopadu 1984, kterými se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1985 a jsou pod poř. č. 42 uveřejněny ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 12/1984;

2. podle § 239 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 11. prosince 1984, kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 28. května 1981 č. 47 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. března 1985 a jsou pod poř. č. 8 uveřejněny ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 2/1985.

Současně byly zrušeny směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 24. května 1983 č. 51, kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 28. května 1981 č. 47 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;

3. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 5. února 1985, kterými se upravuje poskytování režijních náhrad a náhrad za používání vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce.

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. června 1985 a jsou pod poř. č. 9 uveřejněny ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 2/1985.

Do uvedených předpisů je možno nahlédnout na Českém svazu výrobních družstev v Praze 1, Jindřišská 2, na krajských výborech Českého svazu výrobních družstev (městském výboru ČSVD v Praze) a ve výrobních družstvech na území České socialistické republiky.

Přesunout nahoru