Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c11/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1985
Platnost od 10.06.1985
Účinnost od 01.07.1985
Zrušeno k 01.07.1997 (18/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Československá komise pro atomovou energii

vydala ve spolupráci s federálním ministerstvem paliv a energetiky podle § 54 odst. 3 písm. c) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb. a podle § 21 zákona č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení, výnos č. 9/1985 ze dne 16. května 1985 o zajištění jaderné bezpečnosti výzkumných jaderných zařízení.

Výnos navazuje na ustanovení zákona č. 28/1984 Sb. a vedle požadavků v tomto zákoně uvedených stanoví další požadavky k zajištění jaderné bezpečnosti při projektování, výstavbě, spouštění, zkušebním a trvalém provozu, rekonstrukcích a vyřazování výzkumných jaderných zařízení z provozu.

Výnos určuje závazný postup pro orgány, organizace a jejich pracovníky zabezpečující tyto činnosti.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1985 a je uveřejněn ve Zpravodaji Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Slovenské komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj v částce 2-3/1985.

Přesunout nahoru