Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c11/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1985
Platnost od 10.06.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní arbitráž Československé socialistické republiky

vydala na základě usnesení předsednictva vlády Československé socialistické republiky ze dne 28. března 1985 č. 55 ke zprávě o řešení důsledků havárie v květnu 1984 v n. p. Východočeské chemické závody Synthesia, Pardubice a podle § 394 odst. 2 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. výnos ze dne 29. března 1985 č. 1/85 o odchylné úpravě účtování a vymáhání penále za prodlení s dodávkami v důsledku havárie v provozu národního podniku Východočeské chemické závody Synthesia, Pardubice.

Tímto výnosem se odchylně od ustanovení § 142 odst. 1 hospodářského zákoníku stanoví, že organizace, kterým vzniklo právo na penále za prodlení s dodávkami, národního podniku Východočeské chemické závody Synthesia, Pardubice nebo organizací zabezpečujících svými dodávkami obnovu havarovaných provozů, nejsou povinny toto penále účtovat ani vymáhat, pokud prodlení bylo způsobeno havárií ve jmenovaném podniku dne 28. května 1984 nebo přesunem dodávek k přednostnímu zabezpečení realizace uvedené obnovy.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1985 a lze do něj nahlédnout u všech krajských státních arbitráží, u Státní arbitráže pro hlavní město Prahu, u Státní arbitráže pro hlavní město Slovenské socialistické republiky Bratislavu, u Státní arbitráže České socialistické republiky, Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky a u Státní arbitráže Československé socialistické republiky.

Přesunout nahoru