Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c11/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1985
Platnost od 10.06.1985
Účinnost od 01.03.1985
Zrušeno k 01.01.1986 (o11/c1/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem podle § 35 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací

1. výnos ze dne 15. 2. 1985 (č. Vk 2908/85), kterým se mění směrnice „16/1 MH VD“ a výnos o změně těchto směrnic ze dne 27. dubna 1984 č. Vk 2632/84.

Směrnice FSÚ k státním statistickým výkazům za úsek místní hospodářství a výrobní družstva „16/1 MH-VD“ schválené 20. srpna 1982 pod č. Vk 1845/83 a platné od 1. 1. 1983 se mění v částech týkajících se služeb obyvatelstvu uvedeným způsobem ve výnosu.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. 3. 1985 a byl publikován pod poř. č. 3 v částce 4-5/85 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky;

2. výnos ze dne 25. 2. 1985 (č. Vk 2909/85), kterým se doplňuje příloha k směrnicím 14 VO „Seznam zboží pro celostátní vykazování ve vnitřním obchodě“.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. 3. 1985 a byl publikován pod poř. č. 4 v částce 4-5/85 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru