Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c10/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 10/1985
Platnost od 15.05.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní plánovací komise

ve spolupráci s plánovacími komisemi republik, federální ministerstvo financí s ministerstvy financí republik a Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj vydaly podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování, „Jednotné metodické pokyny pro ministerstva a ostatní ústřední orgány ČSSR a republik k vypracování návrhu pětiletého plánu a pětiletého rozpočtového výhledu na léta 1986-1990 a návrhu prováděcího plánu a rozpočtu na rok 1986“ (SPK čj. 92 200/84).

Pokyny pro vypracování návrhů rozpočtů a finančních plánů na rok 1986 vydává federální ministerstvo financí spolu s ministerstvy financí republik a se Státní plánovací komisí.

Uvedené Jednotné metodické pokyny vyšly jako samostatná publikace ve Statistickém a evidenčním vydavatelství tiskopisů, n. p. Praha, pod číslem SEVT 23/701/6 - prosinec 1984.

Přesunout nahoru