Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c10/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 10/1985
Platnost od 15.05.1985
Účinnost od 15.05.1985
Zrušeno k 22.03.1989 (o4/c6/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj v dohodě s Federálním cenovým úřadem a po projednání s federálním ministerstvem financí

vydává na základě § 53 odst. 1 d) zákona č. 133/1970 Sb., ve znění zákona č. 115/1983 Sb. a ustanovení § 122 odst. 1 písm. a) a c) a § 103 vyhlášky č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb. a vyhlášky č. 160/1978 Sb., k zabezpečení informací potřebných pro tvorbu cen projektových prací, směrnici č. 9 ze dne 2. listopadu 1984 pro poskytování podkladů pro řízení vývoje cen projektových prací.

Směrnice nabude účinnosti dnem vyhlášení a bude uveřejněna ve Zpravodaji SK VTRI, ČK VTIR a SIK VTIR, částka 7-8/1984; lze do ní nahlédnout na Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj vydala podle § 53 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb. a podle § 65 odst. 1 vyhlášky č. 113/1985 Sb., výnos č. 2 ze dne 25. září 1987, kterým se mění a doplňuje směrnice SK VTRI č. 9 ze dne 2. listopadu 1984 pro poskytování podkladů pro řízení vývoje cen projektových prací. Výnos nabude účinnosti dnem vyhlášení a bude uveřejněn ve Zpravodaji SK VTRI, ČK VTIR a SIK VTIR, částka 5/1987; lze do něj nahlédnout na Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

Přesunout nahoru