Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c10/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 10/1985
Platnost od 15.05.1985
Účinnost od 01.04.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální cenový úřad, Český cenový úřad a Slovenský cenový úřad

vydaly výnos č. V-1/85 ze dne 15. 1. 1985 o cenovém znevýhodnění spotřebních výrobků nezajištěných náhradními díly.

Výnosem se zavádí cenové znevýhodnění formou dodatkového odvodu, který budou ukládat cenové úřady na návrh servisních organizací výrobcům finálních spotřebních výrobků, pokud nesplní povinnosti vyplývající z hospodářského zákoníku k zabezpečení těchto výrobků náhradními díly.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1985. Byl publikován v Cenovém věstníku částka 6 ze dne 6. února 1985 a je k nahlédnutí u cenových úřadů.

Federální cenový úřad, Český cenový úřad a Slovenský cenový úřad vydaly podle § 47 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, podle § 6 zákona ČNR č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a podle § 2 odst. 2 zákona SNR č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, výnos č. V-5/87 ze dne 26. listopadu 1987 o cenovém znevýhodnění spotřebních výrobků a výrobků určených pro bytové hospodářství nezajištěných náhradními díly; výnosem se zrušuje výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. V-1/85 o cenovém znevýhodnění spotřebních výrobků nezajištěných náhradními díly, uveřejněný v Cenovém věstníku částka 6/1985 a registrovaný v částce 10/1985 Sb. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988. Je uveřejněn v Cenovém věstníku částka 52/1987 z 16. prosince 1987 a lze do něj nahlédnout na krajských i okresních národních výborech a na cenových úřadech.

Přesunout nahoru