Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c10/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 10/1985
Platnost od 15.05.1985
Účinnost od 01.04.1985
Zrušeno k 01.10.1986 (o1/c25/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 13. února 1985 o výjimkách při uplatňování mzdových forem.

Výnos se vztahuje na organizace přímo řízené ministerstvem obchodu České socialistické republiky a na obchodní organizace řízené národními výbory České socialistické republiky.

Výnos obsahuje úpravu výjimek ze směrnic federálního ministerstva práce a sociálních věcí pro uplatňování mzdových forem č. 13/1981 Ústředního věstníku ČSR.

Výnos nabude účinnosti dnem 1. dubna 1985 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva obchodu České socialistické republiky v částce 2/1985 pod poř. č. 2.

Dnem 31. března 1985 pozbyl platnosti výnos č. 5/1982 Věstníku MO ČSR o výjimkách při uplatňování mzdových forem (reg. - částka 9/1982 Sb.).

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu obchodu České socialistické republiky.

Přesunout nahoru