Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c1/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1985
Platnost od 31.01.1985
Účinnost od 31.01.1985
Zrušeno k 01.09.1992 (249/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu úpravu z 15. novembra 1984 č. 12 780/1984-44 o odmeňovaní pedagogických pracovníkov základných škôl a stredných škôl a školských zariadení (platový poriadok pre pedagogických pracovníkov).

Úpravou sa zrušuje:

1. úprava Ministerstva školstva SSR z 31. augusta 1972 č. 9600/1972-VIII/2, ktorou sa vydávajú platové podmienky pre učiteľov a vychovávateľov (platový poriadok), registrovaná v čiastke 24/1972 Zb.;

2. úprava Ministerstva školstva SSR z 30. apríla 1974 č. 4597/1974-IX/3, ktorou sa mení a dopĺňa platový poriadok pre učiteľov a vychovávateľov, registrovaná v čiastke 14/1974 Zb.;

3. úprava Ministerstva školstva SSR z 13. marca 1975 č. 3100/1975-IX/3, ktorou sa mení a dopĺňa platový poriadok pre učiteľov a vychovávateľov, registrovaná v čiastke 14/1975 Zb.;

4. úprava Ministerstva školstva SSR z 8. marca 1977 č. 1540/1977-X/3, ktorou sa mení a dopĺňa platový poriadok pre učiteľov a vychovávateľov, registrovaná v čiastke 11/1977 Zb.;

5. úprava Ministerstva školstva SSR z 15. februára 1978 č. 1770/1978-X/3, ktorou sa mení a dopĺňa platový poriadok pre učiteľov a vychovávateľov, registrovaná v čiastke 9/1978 Zb.;

6. úprava Ministerstva školstva SSR z 30. júla 1979 č. 11 970/1979-44, ktorou sa mení a dopĺňa platový poriadok pre učiteľov a vychovávateľov, registrovaná v čiastke 20/1979 Zb.;

7. úprava Ministerstva školstva SSR zo 16. júla 1980 č. 4233/1980-44, ktorou sa mení a dopĺňa platový poriadok pre učiteľov a vychovávateľov, registrovaná v čiastke 25/1980 Zb.;

8. pracovný poriadok pre vedúcich pionierskych skupin z 1. februára 1971 č. 1677/1971-I, registrovaný v čiastke 15/1971 Zb.;

9. pracovný poriadok pre výchovných a ostatných pracovníkov škôl a výchovných zariadení a pre pracovníkov školských jedální a jedální vo výchovných zariadeniach spravovaných národnými výbormi z 25. februára 1978 č. 4300/1978-X/3, registrovaný v čiastke 13/1978 Zb.

Úprava bude uverejnená v zošite 12 Zvestí Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR 1984; možno do nej nazrieť na odboroch školstva krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu výnos zo 17. júla 1987 č. 7 160/1987-44, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15. novembra 1984 č. 12 780/1984-44 o odmeňovaní pedagogických pracovníkov základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (platový poriadok pre pedagogických pracovníkov), registrovaná v čiastke 1/1985 Zb. Výnosom sa menia sadzby základných platov, zjednodušuje a upravuje sa doterajší platový poriadok. Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1987 a bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR v ročníku 1987 zošite 8, možno do neho nahliadnuť na všetkých odboroch školstva ONV a KNV a Národného výboru hl. mesta SSR Bratislavy a na Ministerstve školstva SSR.

Zrušuje sa úprava Ministerstva školstva SSR z 15. 11. 1984 č. 12 780/1984-44 o odmeňovaní pedagogických pracovníkov základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení výnosu Ministerstva školstva SSR zo 17. 7. 1987 č. 7 160/1987-44 s výnimkou § 8 ods. 1, 2, 6 až 11, § 9 ods. 1 až 5, ktoré strácajú platnosť 31. augusta 1992 (reg. v čiastke 1/1985 Zb.).

Přesunout nahoru