Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c1/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1985
Platnost od 31.01.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev so súhlasom Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Slovenského výboru Odborového zväzu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu úpravu zo 14. decembra 1984 č. 421-7054/1984, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky z 9. septembra 1980 č. 421-5500/1980 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach sociálneho zabezpečenia, registrovaná v čiastke 44/1980 Zb.

Úpravou sa umožňuje zvýšiť platové rozpätie stredným zdravotníckym pracovníkom a iným odborným pracovníkom so stredoškolským vzdelaním a pracovníkom s vysokoškolským vzdelaním a upravujú príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu a za prácu v popoludňajších smenách.

Úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1985. Bude uverejnená v čiastke 8 Spravodajcu Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR. Možno do nej nazrieť na odboroch sociálnych vecí a pracovných síl krajských národných výborov a Národného výboru hl. mesta SSR Bratislavy, na odboroch sociálnych vecí okresných národných výborov, na okresných ústavoch sociálnych služieb a na Ministerstve práce a sociálnych vecí SSR.

Přesunout nahoru