Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c1/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1985
Platnost od 31.01.1985
Účinnost od 01.04.1985
Zrušeno k 28.02.2001 (89/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky

vydal v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny (č. j. HEM-300-28.11.84 z 11. 12. 1984).

Směrnice stanoví hygienické zásady pro práce s chemickými karcinogeny a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity, povinnosti organizací a pracovníků, podmínky pro stanovení kontrolovaných pásem a pro účely směrnic seznamy prokázaných a podezřelých chemických karcinogenů a pracovních procesů s rizikem chemické karcinogenity.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1985.

Směrnice jsou uveřejněny ve sbírce Hygienické předpisy pod pořadovým číslem 64, svazek 56/1984 a lze je koupit v prodejně n. p. Kniha v Praze 2 - Nové Město, Lípová č. 6. Do směrnic lze nahlédnout u okresních a krajských hygieniků.

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České republiky - hlavní hygienik České republiky vydal podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos ze dne 27. 2. 1990 č. j. HEM-340.2-6.2.90, kterým se mění a doplňují směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 64/1984 sb. Hygienické předpisy o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny. Výnos upravuje hygienické zásady pro práce s azbestem a výrobky a materiály obsahujícími azbest, úpravu způsobu zacházení s výrobky a materiály obsahujícími polychlorované bifenyly a úpravy příloh směrnic. Výnos je uveřejněn ve Věstníku MZSV ČR a lze do něj nahlédnout v krajských a okresních hygienických stanicích. Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České republiky zasílá výnos za úhradu. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.

Přesunout nahoru