Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c1/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1985
Platnost od 31.01.1985
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 19.07.2000 (203/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo spojů

podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, a federální ministerstvo dopravy podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o drahách, vydalo v dohodě s příslušnými ústředními orgány výnos federálního ministerstva spojů a federálního ministerstva dopravy ze dne 29. června 1984 o zabezpečení podzemních telekomunikačních vedení a zařízení před poškozením cizími zásahy.

Výnos upravuje zabezpečení podzemních telekomunikačních vedení a zařízení jednotné telekomunikační sítě a telekomunikační sítě Československých státních drah před poškozením ve smyslu § 9, 10 a 11 zák. č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985 a je uveřejněn jako samostatná příloha Věstníku federálního ministerstva spojů v částce 28/1984 a v částce 24/1984 Věstníku federálního ministerstva dopravy. Do věstníku federálního ministerstva spojů lze nahlédnout u každé pošty a organizace spojů. Do Věstníku federálního ministerstva dopravy lze nahlédnout u každé organizace Československých státních drah.

Přesunout nahoru