Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o13/c1/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1985
Platnost od 31.01.1985
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 01.01.1993 (266/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský úrad geodézie a kartografie

vydal po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 11 zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností a podľa § 24 ods. 4 zákona č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb. úpravu z 1. decembra 1984 č. 3-2258/1984 o zápise osobného vlastníctva k bytu, vlastníctva spoločných častí domu, spoluvlastníctva k pozemku alebo práva spoločného osobného užívania pozemku v evidencii nehnuteľností.

Úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1985 a možno do nej nazrieť na Slovenskem úrade geodézie a kartografie, na Správe geodézie a kartografie v Bratislave a na Krajských správach geodézie a kartografie v Banskej Bystrici a v Košiciach.

Úpravou sa zrušujú smernice Ústrednej správy geodézie a kartografie zo 14. septembra 1966 č. 23-334 9410/1966 na vykonávanie zápisov osobného vlastníctva k bytom v evidencii nehnuteľností (reg. v čiastke 40/1966 Zb.).

Přesunout nahoru