Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c1/1985 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1985
Platnost od 31.01.1985
Účinnost od 31.01.1985
Zrušeno k 10.06.1992 (249/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, so Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy a Slovenskou výborom Odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva úpravu z 15. novembra 1984 č. 12 900/1984-44 o odmeňovaní učiteľov vysokých škôl (platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl).

Úpravou sa zrušuje:

1. úprava Ministerstva školstva SSR z 30. septembra 1971 č. 12 500/1971-VIII 2, ktorou sa vydáva platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl, registrovaná v čiastke 36/1971 Zb.;

2. úprava Ministerstva školstva SSR zo 17. februára 1972 č. 1229/1972-VIII/2 o odmeňovaní vedúcich pracovníkov ústavov marxizmu-leninizmu, registrovaná v čiastke 12/1972 Zb.;

3. úprava Ministerstva školstva SSR z 20. júla 1973 č. 7989/1973-VIII 2 o zmene platového poriadku pre učiteľov vysokých škôl, registrovaná v čiastke 28/1973 Zb.;

4. úprava Ministerstva školstva SSR z 30. novembra 1976 č. 11 684/1976-X/3, ktorou sa mení a dopĺňa platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl, registrovaná v čiastke 6/1977 Zb.;

5. úprava Ministerstva školstva SSR z 11. septembra 1978 č. 9495/1978-44, ktorou sa mení a dopĺňa platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl, registrovaná v čiastke 31/1978 Zb.;

6. úprava Ministerstva školstva SSR z 30. júla 1980 č. 11 234/1980-44, ktorou sa mení a dopĺňa platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl, registrovaná v čiastke 31/1980 Zb.;

7. úprava Ministerstva školstva SSR z 27. decembra 1982 č. 18 040/1982-44, ktorou sa mení a dopĺňa platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl, registrovaná v čiastke 19/1983 Zb.

Úprava bude uverejnená v zošite 12 Zvestí Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR 1984; možno do nej nazrieť na rektorátoch vysokých škôl a dekanátoch samostatných fakúlt.

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a podľa § 239 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva výnos z 8. júla 1987 č. 7 130 1987-44, ktorým sa mení úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15. novembra 1984 č. 12 900/1984-44 o odmeňovaní učiteľov vysokých škôl (platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl), registrovaná v čiastke 1/1985 Zb. Výnosom sa upravujú horné hranice platových rozpätí vedeckopedagogických pracovníkov (umeleckopedagogických pracovníkov) a výška niektorých pevných základných platov v príslušných platových stupňoch ostatných učiteľov. Okrem toho sa zjednodušuje pre učiteľov spôsob zápočtu požadovanej praxe na účely zaradenia do príslušného platového stupňa a spôsob započítavania počtu študentov prorektorom, dekanom a prodekanom na účely určenia výšky odmeny za vykonávanie funkcií. Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1987 a bude uverejnený v zošite 8 Zvestí Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR 1987; možno do neho nazrieť na rektorátoch vysokých škôl a dekanátoch samostatných fakúlt.

Přesunout nahoru