Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 85/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 28/1981 Sb., o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968

Částka 24/1985
Platnost od 15.10.1985
Účinnost od 23.11.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

85

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. srpna 1985,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 28/1981 Sb., o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968

Rozhodnutím Shromáždění Locarnské unie byly dne 2. října 1979 přijaty tyto změny shora uvedené Locarnské dohody:


1. V článku 5.2) a) iv) se slovo "tříletý" nahrazuje slovem "dvouletý".

2. V článku 5.4) a) se slova "za tři roky" nahrazují slovy "za dva roky".


Tyto změny vstoupily v platnost na základě článku 8 odst. 3 Locarnské dohody dnem 23. listopadu 1981 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Československou socialistickou republiku.


První náměstek:

Řehořek v. r.

Přesunout nahoru