Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 81/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967

Částka 23/1985
Platnost od 04.10.1985
Účinnost od 03.06.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. srpna 1985,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967

Rozhodnutím Shromáždění Pařížské unie byly dne 2. října 1979 přijaty tyto změny shora uvedené Pařížské úmluvy:


1. V článku 13.2) a) vi) se slovo "tříletý" nahrazuje slovem "dvouletý".

2. V článku 13.7) a) se slova "za tři roky" nahrazují slovy "za dva roky".

3. V článku 14.6) a) ii) se slovo "tříletého" nahrazuje slovem "dvouletého".

4. V článku 14.6) a) odst. iii) se vypouští.


Tyto změny vstoupily v platnost na základě článku 17 odst. 3 Pařížské úmluvy dnem 3. června 1984 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Československou socialistickou republiku.


První náměstek:

Řehořek v. r.

Přesunout nahoru