Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 80/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967

Částka 23/1985
Platnost od 04.10.1985
Účinnost od 01.06.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. srpna 1985,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967

Rozhodnutím Konference Světové organizace duševního vlastnictví byly dne 2. října 1979 přijaty tyto změny shora uvedené Úmluvy:


1. V článku 6.2) iv) se slovo "tříletý" nahrazuje slovem "dvouletý".

2. V článku 6.4) a) se slova "za tři roky" nahrazují slovy "za dva roky".

3. V článku 7.2) ii) a iii) se slovo "tříletý" nahrazuje slovem "dvouletý".

4. V článku 8.3) se odst. IV) vypouští.


Tyto změny vstoupily v platnost na základě článku 17 odst. 3 Úmluvy dnem 1. června 1984 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Československou socialistickou republiku.


První náměstek:

Řehořek v. r.

Přesunout nahoru