Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 79/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 67/1975 Sb., o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967

Částka 23/1985
Platnost od 04.10.1985
Účinnost od 05.11.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. srpna 1985,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 67/1975 Sb., o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967

Rozhodnutím Shromáždění Lisabonské unie byly dne 2. října 1979 přijaty tyto změny shora uvedené Lisabonské dohody:


1. V článku 9.2) a) v) se slovo "tříletý" nahrazuje slovem "dvouletý".

2. V článku 9.4) a) se slova "za tři roky" nahrazují slovy "za dva roky".


Tyto změny vstoupily v platnost na základě článku 12 odst. 3 Lisabonské dohody dnem 5. listopadu 1983 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Československou socialistickou republiku.


První náměstek:

Řehořek v. r.

Přesunout nahoru