Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 78/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967

Částka 23/1985
Platnost od 04.10.1985
Účinnost od 23.10.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. srpna 1985,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967

Rozhodnutím Shromáždění Madridské unie byly dne 2. října 1979 přijaty tyto změny shora uvedené Madridské dohody:


1. V článku 10.2) a) v) se slovo "tříletý" nahrazuje slovem "dvouletý".

2. V článku 10.4) a) se slova "za tři roky" nahrazují slovy "za dva roky".


Tyto změny vstoupily v platnost na základě článku 13 odst. 3 Madridské dohody dnem 23. října 1983 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Československou socialistickou republiku.


První náměstek:

Řehořek v. r.

Přesunout nahoru