Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 77/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977

Částka 23/1985
Platnost od 04.10.1985
Účinnost od 06.09.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. srpna 1985,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977

Rozhodnutím Shromáždění Niceské unie byly dne 2. října 1979 přijaty tyto změny shora uvedené Niceské dohody:


1. V článku 5.2) a) iv) se slovo "tříletý" nahrazuje slovem "dvouletý".

2. V článku 5.4) a) se slova "za tři roky" nahrazují slovy "za dva roky".


Tyto změny vstoupily v platnost na základě článku 8 odst. 3 Niceské dohody dnem 6. září 1982 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Československou socialistickou republiku.


První náměstek:

Řehořek v. r.

Přesunout nahoru