Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 71/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 1000 Kčs

Částka 20/1985
Platnost od 30.08.1985
Účinnost od 30.08.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

71

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 31. července 1985

o vydání bankovek po 1 000 Kčs

Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, vyhlašuje:


§ 1

Dnem 1. října 1985 se vydávají bankovky Státní banky československé po 1 000 Kčs vzoru 1985.

§ 2

(1) 1 000 Kčs bankovka vzoru 1985 je 67 mm široká a 157 mm dlouhá. Je vytištěna na nažloutlém papíru s průběžným tmavočarým vodotiskem a ochrannými modrými a červenými vlákny uloženými v papíru.

(2) Vodotisk vytváří po celé ploše papíru vodorovné řady střídajících se lípových lístků a pěticípých hvězd.

(3) Lícní i rubová strana 1 000 Kčs bankovky je opatřena po celé ploše podbarvujícími ochrannými podtisky.

(4) Na líci bankovky je hlavní tisk proveden tříbarevným liniovým hlubotiskem ve třech odstínech modré barvy. Plocha líce je rozdělena na tři nestejná pole; ukončením hlavního tisku cca 4 mm před ořezem bankovky se vytváří u středního a pravého pole náznak orámování. Střední a pravé pole je podloženo ornamentem připomínajícím notovou osnovu a noty.

V levém poli je velké číselné označení hodnoty "1 000", situované ve směru svislé strany bankovky. Je složeno z číslic obsahujících mikropísmo a mikrošrafury, na jeho pozadí je šedá ofsetová giloše. V dolní části levého pole jsou dva hmatové geometrické znaky pro nevidomé, provedené v hlubotisku.

Ve středním poli v horní části je státní znak ČSSR v červené barvě. Je umístěn v kytici konvalinek v zelené a bílé barvě s pozadím velké modré giloše. Pod kyticí je irisující (duhová) pětibarevná gilošová růžice. Nahoře vlevo jsou dvě podélné giloše, rozdělené ornamentem. V levé giloši je umístěno hodnotové číslo "1 000". Ve spodní části je gilošový pás, jehož střední část je modrofialová a kraje modré.

Na společné svislici jsou texty

"BANKOVKA STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ TISÍC KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH"

"1985"

Mezi levým a středním polem je umístěna svisle trestní pohrůžka "PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA".

Pravému poli dominuje portrét Bedřicha Smetany. Jméno "BEDŘICH SMETANA" a letopočty narození a úmrtí "1824-1884" jsou ve třech řádcích vpravo od portrétu. V dolní části je umístěno velké světlé hodnotové číslo "1 000". Pravé pole uzavírá velká giloše.

V náznaku orámování dole jsou drobným písmem vytištěna jména autorů, a to vlevo jméno autora návrhu "A. BRUNOVSKÝ DEL." (navrhl) a vpravo jméno rytce "M. ONDRÁČEK SC." (vyryl); uprostřed je název tiskárny "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA."

Označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem je umístěno nahoře v levém poli, šestimístné pořadové číslo je nad znaky pro nevidomé dole. V pravém poli bankovky se označení série a pořadového čísla opakuje v řádce nad portrétem. Série i pořadová čísla jsou vytištěna červenou barvou.

(5) Na rubu bankovky je hlavní tisk proveden tříbarevným liniovým hlubotiskem ve třech odstínech modré barvy. Plocha je rozdělena na dvě nestejná pole, levé s náznakem orámování.

Levému poli dominuje zobrazení Vyšehradu. Nápis "VYŠEHRAD" je umístěn vlevo dole. Vlevo nahoře a vpravo dole jsou umístěna hodnotová čísla "1 000". Levé pole je vpravo ukončeno velkou pestrobarevnou irisující giloší.

V pravém světlém poli je ve směru svislé strany bankovky velké hodnotové číslo "1 000" ve fialové barvě. Na jeho pozadí je velká pestrobarevná irisující giloše, v zrcadlovém postavení vůči pestrobarevné giloši ukončující levé pole. Obě giloše jsou odděleny svislým nápisem "BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ".

V náznaku orámování dole jsou drobným písmem vytištěna jména autorů, a to vlevo jméno autora návrhu "A. BRUNOVSKÝ DEL." a vpravo jméno rytce "B. ŠNEIDER SC."; uprostřed je označení "C v malém kroužku v horní půli řádku STÁTNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ".


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Lér CSc. v. r.

Přesunout nahoru