Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 48/1985 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

Částka 12/1985
Platnost od 14.06.1985
Účinnost od 01.07.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 13. června 1985,

kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení:


Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 12/1980 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády ČSSR č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, a nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 74/1982 Sb., o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví, se mění takto:

1. V § 4 odst. 4 se na konci vypouštějí tato slova: "a takový výkon trvá aspoň po dobu 6 měsíců po sobě jdoucích a jde-li o podzemí hlubinných dolů, takový výkon trvá aspoň po dobu 6 měsíců v kalendářním roce".

2. V dílu II. části C, písm. a) přílohy k nařízení vlády se vypouštějí tato slova: "Egyptské arabské republiky".

3. V dílu II, části C, písm. d) přílohy k nařízení vlády se slova "měst Damašek, Ankara a Bejrút" nahrazují slovy "města Ankary".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Podle tohoto nařízení se postupuje též při přiznávání důchodů, na které vznikl nárok do 30. června 1985, jestliže pracující důchod ani jeho část nepobíral.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1985.


Štrougal v. r.

Přesunout nahoru