Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 39/1985 Sb.Opatření vlády Československé socialistické republiky o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Sb.

Částka 10/1985
Platnost od 15.05.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

39

OPATŘENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Sb.


Čl. 1

Podle bodu I usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 22. listopadu 1984 č. 322 o zpřísnění způsobu promítání ztrát z nejakostní práce do hmotné stimulace organizací a jejich pracovníků se opatření vlády Československé socialistické republiky č. 116/1982 Sb. mění takto:

1. Článek 3 písm. a) zní:

"a) pro účely hodnocení plnění plánu a výsledků hospodářské činnosti organizací u výkonů, upravených vlastních výkonů, popř. redukovaných výkonů, u odbytu celkem a u zisku v plné výši těchto ztrát, nejvýše však do částky, která nepřesáhne 2 % z výkonů; stejně se postupuje, pokud se z těchto ukazatelů vypočítávají pro uvedené účely odvozené ukazatele (např. produktivita práce, rentabilita, nákladovost, výtěžnost základních prostředků);".

2. Z článku 4 se vypouští bod 6.


Čl . 2

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Štrougal v. r.

Přesunout nahoru