Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 33/1985 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

Částka 7/1985
Platnost od 15.04.1985
Účinnost od 15.04.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb

1. v hospodářském zákoníku č. 45/1983 Sb. (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) ve slovenském vydání

2. ve vyhlášce federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, v českém vydání

3. ve vyhlášce Českého cenového úřadu č. 128/1984 Sb., o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, v českém i slovenském vydání

1. § 158 odst. 1 písm a) má správně znít:

"a) na základe plánovacieho aktu,",

§ 158 odst. 1 písm. b) zní:

"b) na splnenie úlohy ustanovenej vládou na dlhodobé zmluvné zabezpečenie,".

2. V § 2 odst. 2 druhá řádka textu má správně znít:

"a d) nevyžadují při vydávání prvního občanského",

v § 6 odst. 1 první řádka textu má správně znít:

"(1) Doklady uvedené v § 2 odst. 1 a v § 3".

3. Na str. 668 v příloze č. 8 (tabulce I. OVOCNÉ STROMOVÍ) je ve druhé položce shora uvedeno chybně:

DruhTvar5. roce
Jabloně a hrušně, mišpule a kdoulePK a ČK167,-
správně má znít:
Jabloně a hrušně, mišpule a kdoulePK a ČK137,-

Redakce

Přesunout nahoru