Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 26/1985 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům

Částka 6/1985
Platnost od 09.04.1985
Účinnost od 09.04.1985
Zrušeno k 01.06.1994 (108/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 27. března 1985

o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům

Vláda České socialistické republiky po projednání s Českou odborovou radou nařizuje podle § 92 odst. 3 zákoníku práce (dále jen "zákoník"):


Výjimečné zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu

§ 1

Není-li z provozních důvodů možné poskytnout pracovníkům organizací řízených ústředními orgány České socialistické republiky nebo národními výbory nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 32 hodin (§ 92 odst. 1 zákoníku), může vedoucí organizace rozvrhnout pracovní dobu tak, že doba tohoto odpočinku bude činit alespoň 24 hodin

a) v případech, kdy je nutno podstatně zvýšit stav pracovníků na přechodnou dobu nepřesahující pět měsíců v kalendářním roce,

b) při pracích v dopravě, v kulturních zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociální péče a v nepřetržitých provozech,

s podmínkou, že na jednotlivé pracovníky připadne nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 32 hodin nejméně jednou za tři týdny.

§ 2

(1) Při pracích, u nichž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena podle pracovněprávního předpisu nadřízeného ústředního orgánu České socialistické republiky (§ 85 odst. 2 zákoníku) na období celého kalendářního roku, může vedoucí organizace rozvrhnout pracovní dobu tak, že v období s vyšší potřebou práce připadne nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 32 hodin na jednotlivé pracovníky jednou za dva týdny.

(2) Nepřetržitý odpočinek v týdnu může být v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci stanoven také pro práce při ošetřování hospodářských zvířat a pro práce v rostlinné výrobě po dobu špičkových zemědělských prací.

§ 3

Odchylné poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu a jeho výjimečné zkrácení

(1) Při pracích na určených stavbách, při určených montážních a opravářských pracích, u nichž je pracovní doba rozvržena odchylně (§ 85 odst. 1 zákoníku), může vedoucí organizace rozvrhnout podle pracovněprávního předpisu nadřízeného ústředního orgánu České socialistické republiky pracovní dobu tak, že na jednotlivé pracovníky připadne nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 64 hodin jednou za dva týdny. Stavby a práce uvedené v předchozí větě určuje uvedený ústřední orgán po projednání s příslušným odborovým orgánem.

(2) Vedoucí organizace může rozvrhnout výjimečně pracovní dobu za podmínek uvedených v předchozím odstavci tak, že doba nepřetržitého odpočinku bude činit alespoň 48 hodin při pracích konaných

a) k odvrácení následků živelních událostí,

b) v důsledku havárií stavebních objektů,

c) při technologických procesech, které nemohou být přerušeny,

s podmínkou, že na jednotlivé pracovníky připadne nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 64 hodin nejméně jednou za čtyři týdny.


Závěrečná ustanovení

§ 4

Zrušuje se nařízení vlády České socialistické republiky č. 159/1976 Sb., o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Korčák v. r.

Přesunout nahoru