Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 24/1985 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se doplňuje §11 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce

Částka 6/1985
Platnost od 09.04.1985
Účinnost od 09.04.1985
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

24

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 27. března 1985,

kterým se doplňuje § 11 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce

Vláda Československé socialistické republiky po projednání s Ústřední radou odborů nařizuje podle § 92 odst. 3 písm. a) a c) zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 20/1975 Sb. a zákona č. 22/1985 Sb.


Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce, se doplňuje takto:

V § 11 odst. 3 se mezi slova "směrnic ústředního" vkládají slova "nadřízeného federálního",

dále se doplňují odstavce 4 a 5, které zní:

"(4) Při pracích na určených stavbách, při určených montážních a opravářských pracích, u nichž je pracovní doba rozvržena odchylně (§ 85 odst. 1 zákoníku), může vedoucí organizace rozvrhnout na základě směrnic nadřízeného federálního ústředního orgánu pracovní dobu tak, že na jednotlivé pracovníky připadne nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 64 hodiny jednou za dva týdny. Práce uvedené v předchozí větě určuje uvedený ústřední orgán po projednání s příslušným odborovým orgánem.

(5) Vedoucí organizace může rozvrhnout výjimečně pracovní dobu za podmínek uvedených v předchozím odstavci tak, že doba nepřetržitého odpočinku bude činit alespoň 48 hodin při pracích konaných

a) k odvrácení následků živelních událostí,

b) v důsledku havárií stavebních objektů,

c) při technologických procesech, které nemohou být přerušeny,

s podmínkou, že na jednotlivé pracovníky připadne nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 64 hodiny nejméně jednou za čtyři týdny.".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Štrougal v. r.

Přesunout nahoru