Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 22/1985 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje §92 a 105 zákoníku práce

Částka 6/1985
Platnost od 09.04.1985
Účinnost od 09.04.1985
Zrušeno k 01.01.2007 (262/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

ZÁKON

ze dne 26.března 1985,

kterým se mění a doplňuje § 92 a 105 zákoníku práce

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, zákona č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, zákona č. 20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce, zákona č. 72/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce, a zákona č. 111/1984 Sb., o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce, se mění a doplňuje takto:

1. § 92 odst. 3 se doplňuje písmenem c), které zní:

"c) v kterých případech a za jakých podmínek může být pracovníkům, jejichž pracovní doba je rozvržena odchylně podle § 85 odst. 1, poskytován nepřetržitý odpočinek v týdnu jednou za dva týdny.".

2. § 105 odst. 3 zní:

"(3) Vláda Československé socialistické republiky po dohodě s Ústřední radou odborů stanoví, za jakých podmínek a v jaké délce mají nárok na zvláštní dodatkovou dovolenou

a) pracovníci se stálým pracovištěm pod zemí při těžbě nerostů, pokud odpracují směny stanovené těžebním režimem na sobotu, a za jakých podmínek mohou čerpat tuto dovolenou až do konce příštího kalendářního roku,

b) pracovníci organizací stavební výroby pracující na stavbách za zvlášť ztížených pracovních podmínek a v odloučení od rodin.".


Čl. II

Vláda Československé socialistické republiky po dohodě s Ústřední radou odborů může stanovit, že zvláštní dodatková dovolená podle § 105 odst. 3 písm. b) se poprvé poskytne za rok 1985.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r. Indra v. r. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru