Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 19/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 133/1980 Sb., o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971

Částka 4/1985
Platnost od 15.03.1985
Účinnost od 19.11.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. ledna 1985,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 133/1980 Sb., o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971


Rozhodnutím Shromáždění Unie byly na jeho 10. řádném zasedání dne 28. září 1979 přijaty tyto změny shora uvedené Bernské úmluvy:

1. V článku 22, odst. 2, písm. a), bod (vi) je slovo "tříletý" nahrazeno výrazem "dvouletý".

2. V článku 22, odst. 4, písm. a) je slovo "třetím" nahrazeno výrazem "druhým".

3. V článku 23, odst. 6, písm. a), bod (ii) je slovo "tříletého" nahrazeno výrazem "dvouletého".

4. V článku 23, odst. 6, písm. a) je bod (iii) vypuštěn.


V souladu s článkem 26 Bernské úmluvy uvedené změny vstoupily v platnost dnem 19. listopadu 1984 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Československou socialistickou republiku.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

Přesunout nahoru