Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 132/1985 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani

Částka 34/1985
Platnost od 17.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

132

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1985,

kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani, se mění takto:

§ 1 zní:

"§ 1

Výnos zemědělské daně, s výjimkou zemědělské daně od organizací řízených federálním ministerstvem národní obrany nebo federálním ministerstvem vnitra, je příjmem rozpočtu národního výboru, který vykonává správu této daně. To platí obdobně i o výnosu příspěvku na sociální zabezpečení odváděného podle zákona o zemědělské dani.1) ".


Čl . II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Kempný v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru