Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 131/1985 Sb.Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu daně ze mzdy odváděné některými socialistickými organizacemi a o její správě

Částka 34/1985
Platnost od 17.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.01.1989 (208/1988 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

131

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1985

o rozpočtovém určení výnosu daně ze mzdy odváděné některými socialistickými organizacemi a o její správě

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Výnos daně ze mzdy odváděné krajskými národními výbory a jimi řízenými a spravovanými organizacemi je příjmem rozpočtu těchto národních výborů.

(2) Výnos daně ze mzdy odváděné

a) okresními národními výbory a místními národními výbory a jimi řízenými a spravovanými organizacemi,

b) výrobními družstvy, spotřebními družstvy a bytovými družstvy,

c) státními statky a dalšími státními hospodářskými organizacemi zemědělské výroby a zemědělských služeb, s výjimkou státních hospodářských organizací vojenských lesů a statků,

je příjmem rozpočtu okresního národního výboru, v jehož územním obvodu je plátcova pokladna. 1)

§ 2

Správu daně ze mzdy odváděné do rozpočtů národních výborů podle § 1 vykonávají finanční správy.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Kempný v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 15 odst. 1 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy.
§ 12 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.

Přesunout nahoru