Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 130/1985 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1986

Částka 34/1985
Platnost od 17.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1985

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1986

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví

částkou 150 450 400 000 Kčs,

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví

částkou 150 450 400 000 Kčs

(příloha č. 1).

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy

a) dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky

ve výši 76 308 900 000 Kčs,

b) finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

neúčelové dotace ve výši 22 978 900 000 Kčs,

účelové subvence ve výši 22 379 300 000 Kčs

(příloha č. 2).

§ 2

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační a cenové změny, změny v souvislosti s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Kempný v. r.

Korčák v. r.


Příloha č. 1 k zákonu ČNR č. 130/1985 Sb.

Celkový přehled státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy Kčs (v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodářství48 716 361
v tom:z hospodářství43 117 410
z vědy a techniky135 665
z peněžních a technických služeb3 971 652
ze společenských služeb a činností1 188 634
z obrany a bezpečnosti303 000
Daně od obyvatelstva a poplatky24 574 000
Ostatní příjmy851 139
Dotace ze státního rozpočtu federace76 308 900
Úhrn 150 450 400
Výdaje Kčs (v tisících)
Výdaje ústředně řízených organizací150 092 200
v tom:na hospodářství29 005 664
na vědu a techniku2 238 622
na peněžní a technické služby2 508 914
na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo65 832 444
na obranu a bezpečnost4 077 526
na správu1 429 030
Neúčelové dotace do rozpočtů národních výborů22 978 900
Účelové subvence do rozpočtů národních výborů22 379 300
Úhrn 150 450 400

Příloha č. 2 k zákonu ČNR č. 130/1985 Sb.

Neúčelové dotace a účelové subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

KrajNeúčelové dotace (v tis. Kčs)Účelové subvence (v tis. Kčs)
Národní výbor hlavního města Prahy5 374 7006 504 800
Středočeský1 854 4001 583 200
Jihočeský1 427 3001 322 500
Západočeský2 200 8001 410 300
Severočeský3 921 5003 781 200
Východočeský1 560 2001 553 800
Jihomoravský2 379 6002 933 300
Severomoravský4 260 4003 290 200
Úhrn22 978 90022 379 300
Přesunout nahoru