Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 114/1985 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1986

Částka 32/1985
Platnost od 11.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

ZÁKON

ze dne 10. prosince 1985

o státním rozpočtu československé federace na rok 1986

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu

federace se stanoví částkou 200 311 800 000 Kčs

celkové výdaje státního rozpočtu federace

se stanoví částkou 200 311 800 000 Kčs.

Celkový přehled státního rozpočtu československé federace je uveden v příloze.

(2) Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:

A. Účelové dotace do státních rozpočtů republik

- České socialistické republice 34 765 846 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 23 715 534 000 Kčs

z toho:

I. dotace a subvence na vybrané

investiční akce s dosahem pro celou

federaci a další rozvoj republik

- České socialistické republice 9 632 900 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 6 706 100 000 Kčs

II. dotace na vybrané neinvestiční akce

- České socialistické republice 25 132 946 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 17 009 434 000 Kčs

v tom:

a) dotace na družstevní bytovou

výstavbu

- České socialistické republice 2 465 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 1 840 000 000 Kčs

b) dotace na individuální bytovou

výstavbu

- České socialistické republice 680 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 440 000 000 Kčs

c) dotace na členské podíly

v družstevní stabilizační bytové

výstavbě

- České socialistické republice 35 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 50 000 000 Kčs

d) dotace na státní programy

technického rozvoje

- České socialistické republice 357 600 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 209 800 000 Kčs

e) vybrané druhy cenových dotací

a intervencí

- České socialistické republice 10 650 600 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 8 950 300 000 Kčs

f) dotace na ekonomické nástroje

v zahraničním obchodě

- České socialistické republice 9 912 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 5 092 100 000 Kčs

g) dotace na potřeby branné povahy

včetně výzkumných a vývojových

úkolů

- České socialistické republice 779 340 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 388 234 000 Kčs

h) dotace na odbornou přípravu

zahraničních občanů dočasně

zaměstnaných v čs. organizacích

- České socialistické republice 253 406 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 39 000 000 Kčs.

B. Globální dotace

- České socialistické republice 41 543 054 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 32 367 066 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné úkoly a limity státního rozpočtu federace, zejména v souladu se změnami státního plánu, změnami cenovými, organizačními, s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy. Těmito opatřeními nesmí být dotčena vyrovnanost státního rozpočtu federace.


§ 4

Tento zákona nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Příloha k zákonu č. 114/1985 Sb.

Celkový přehled státního rozpočtu československé federace

Příjmy(v tisících Kčs)
Příjmy ze socialistického hospodářství199 958 556
z toho:
z hospodářství181 767 289
z vědy a techniky260 680
z peněžních a technických služeb16 045 345
ze společenských služeb a činností400 242
z obrany a bezpečnosti1 485 000
Daně od obyvatelstva a poplatky60 700
Ostatní příjmy292 544
Úhrnem200 311 800.
Výdaje(v tisících Kčs)
Výdaje federálních organizací na
hospodářství34 004 501
vědu a techniku5 286 425
peněžní a technické služby2 809 436
společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo1 154 625
obranu a bezpečnost22 535 428
správu2 129 885
Celkem67 920 300.
Dotace ze státního rozpočtu federace do státních rozpočtů republik celkem132 391 500.
Úhrnem200 311 800.
Přesunout nahoru