Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 111/1985 Sb.Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky o nákupu zboží organizacemi v prodejnách provozujících maloobchodní činnost

Částka 30/1985
Platnost od 09.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.11.1988 (162/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

111

VYHLÁŠKA

Ministerstva obchodu České socialistické republiky

ze dne 25. listopadu 1985

o nákupu zboží organizacemi v prodejnách provozujících maloobchodní činnost

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 56 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě (dále jen "zákon"), k provedení § 5 zákona:


§ 1

(1) Organizace mohou nakupovat zboží v prodejnách provozujících maloobchodní činnost za hotové, pokud výše nákupu za jeden den na jednom zúčtovacím pokladním středisku nepřevýší částku 500,- Kčs.

(2) Zúčtovacím pokladním střediskem se rozumí pokladna organizace a místo se stálou zúčtovací zálohou na drobná vydání stanovené organizací.

§ 2

Jde-li o nákup zboží, který přesahuje částku 500,- Kčs, předloží organizace písemnou objednávku a uhradí jej bezhotovostně na základě faktury.

§ 3

Organizace může požádat krajský národní výbor o provedení opatření podle § 33 písm. a) zákona v případech, kdy určité druhy zboží potřebuje pro řádné a plynulé zásobení občanů.


§ 4

Zrušuje se vyhláška ministra vnitřního obchodu č. 10/1966 Sb., o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Ministr:

Ing. Jakubík v. r.

Přesunout nahoru