Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 101/1985 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu

Částka 29/1985
Platnost od 06.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.11.1991 (413/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 11. listopadu 1985

o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ministerstvy stanoví podle § 391 odst. 4 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb.):


§ 1

Určení vybraných lesních výrobků

(1) Vybranými lesními výrobky jsou

a) výřezy I. až IV. třídy jakosti jehličnaté a listnaté, dříví V. a VI. třídy jakosti jehličnaté a listnaté, výmětová kulatina jehličnatá a listnatá, surové kmeny jehličnaté a listnaté a lesní štěpky,

b) vánoční stromky,

c) šišky, plody a semena lesních dřevin,

d) semenáčky, sazenice a řízky lesních dřevin.

(2) Dřívím z vybraných stromů rostoucích mimo les jsou sortimenty dříví uvedené v odstavci 1 písm. a), které správce, vlastník nebo uživatel stromů nabízí určené organizaci k nákupu (dále jen "dříví ze stromů rostoucích mimo les").

(3) Ostatní lesní výrobky jsou zejména

a) kůra,

b) klest,

c) pryskyřice a mízy,

d) březové a vrbové proutí, pruty a hole,

e) lýko,

f) čalounická tráva,

g) jmelí.

§ 2

Organizace oprávněné k nákupu vybraných lesních výrobků

Vybrané lesní výrobky mohou nakupovat jen určené organizace, jimiž jsou:

a) státní organizace lesního hospodářství řízené ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, a to:

Středočeské státní lesy Benešov,

Jihočeské státní lesy České Budějovice,

Západočeské státní lesy Plzeň,

Severočeské státní lesy Teplice,

Východočeské státní lesy Hradec Králové,

Jihomoravské státní lesy Brno,

Severomoravské státní lesy Krnov,

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady

v obvodech svých lesních hospodářských celků a v obvodech lesních hospodářských celků, v nichž vykonávají odbornou správu lesů; 1)

b) státní organizace lesního hospodářství řízené federálním ministerstvem národní obrany, a to:

Vojenské lesy a statky n. p. Hořovice,

Vojenské lesy a statky n. p. Horní Planá,

Vojenské lesy a statky n. p. Sušice,

Vojenské lesy a statky n. p. Velichov u Karlových Varů,

Vojenské lesy a statky n. p. Mimoň,

Vojenské lesy n. p. Plumlov,

Vojenské lesy a statky n. p. Lipník nad Bečvou

v obvodech svých lesních hospodářských celků;

c) organizace, jimž ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky svěřilo 1) výkon odborné správy lesů, a to:

Vysoká škola zemědělská Suchdol - Školní lesní podnik Kostelec nad Černými lesy,

Vysoká škola zemědělská Brno - Školní lesní podnik Křtiny,

Sady, lesy a zahradnictví, podnik hl. m. Prahy,

Technická a zahradní správa města Brna

v obvodech svých lesních hospodářských celků;

d) organizace, u níž si ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vyhradilo 1) výkon odborné správy lesů

Kancelář prezidenta republiky - Lesní správa Lány

v obvodu svých lesních hospodářských celků jen dříví ze stromů rostoucích mimo les;

e) organizace, jimž ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky omezilo 1) výkon odborné správy lesů, a to:

Střední lesnická škola Písek,

Střední lesnická škola Hranice,

Střední lesnická škola Trutnov,

Technické služby města Karlových Var,

Technické služby města Mariánské Lázně,

Hnědouhelné doly a briketárny - k. p. Statky a lesy Sokolov,

Státní statek v Sokolově,

Zbrojovka Vsetín n. p.

v obvodech svých lesních hospodářských celků jen dříví ze stromů rostoucích mimo les;

f) státní organizace řízené ministerstvem průmyslu České socialistické republiky, a to:

Středočeské dřevařské závody n. p. Praha,

Východočeské dřevařské závody n. p. Trutnov,

Jihomoravské dřevařské závody n. p. Brno,

Solo n. p. Sušice,

Závody na překližky a dýhy n. p. Hodonín,

UP závody n. p. Bučovice,

Československé hudební nástroje o. p. Hradec Králové o. z.

Piana Chlumec nad Cidlinou a Cremona Luby u Chebu,

Koh-i-noor Hardtmuth o. p. České Budějovice závod Kardašova Řečice,

Sport n. p. Praha - závody Strážnice a Horažďovice,

Spojené kartáčovny n. p. Pelhřimov

jen pro dříví ze stromů rostoucích mimo les;

g) družstevní organizace řízené Českým svazem výrobních družstev, a to:

Dřevozpracující družstvo Lukavec u Pacova,

Dřevosloh, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků Krnov,

Stavbyt, družstvo stolařů a čalouníků Kroměříž

jen pro dříví ze stromů rostoucích mimo les.

§ 3

Organizace oprávněné k dodávkám vybraných lesních výrobků

Vybrané lesní výrobky dodávají odběratelům

a) určené organizace uvedené v § 2 písm. a), b), d) a f),

b) organizace, jimž byl svěřen nebo omezen výkon odborné správy lesů [§ 2 písm. c) a e)], po dohodě s určenou organizací,

c) ostatní socialistické organizace, které užívají lesy, po dohodě s určenou organizací.

§ 4

Organizace oprávněná ke zpracování šišek a plodů lesních dřevin, uskladňování a dodávce semen lesních dřevin

Šišky a plody lesních dřevin nakupují a zpracovávají, semena lesních dřevin uskladňují a dodávají Východočeské státní lesy Hradec Králové.

§ 5

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky po dohodě se zúčastněnými ministerstvy může v odůvodněných případech na přechodnou dobu přeřadit některý ostatní lesní výrobek mezi vybrané lesní výrobky a naopak a vydat oprávnění podle § 2 nebo 4 organizaci ve vyhlášce neuvedené.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Ministr:

Ing. Kalina v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 12 a 13 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

Přesunout nahoru