Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů o změně vyhlášky č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb. a vyhlášky č. 117/1982 Sb.

Částka 2/1985
Platnost od 13.02.1985
Účinnost od 01.03.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva spojů

ze dne 17. ledna 1985

o změně vyhlášky č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb. a vyhlášky č. 117/1982 Sb.

Federální ministerstvo spojů v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 8 odst. 4 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích:


Článek I

Vyhláška federálního ministerstva spojů č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb. a vyhlášky č. 117/1982 Sb., se mění takto:

§ 9 odst. 3 zní:

"(3) Při částečném osvobození se platí rozhlasový poplatek 5 Kčs, televizní poplatek 15 Kčs. Částečné osvobození lze přiznat účastníkům

a) osamělým důchodcům, jejichž důchod spolu s jiným čistým příjmem nepřesahuje částku 11 400 Kčs ročně,

b) manželům, z nichž alespoň jeden je důchodce, jestliže úhrn jejich důchodů a jiných čistých příjmů nepřesahuje ročně částku 19 200 Kčs.".


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1985.


Ministr:

Ing. Chalupa CSc. v. r.

Přesunout nahoru