Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c6/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1984
Platnost od 04.04.1984
Účinnost od 01.11.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 239 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací

3. výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 28. června 1983 čj. 9.124/83-V/3 o výjimkách při uplatňování mzdových forem u obchodně provozních pracovníků.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984. Zrušují se „Závazné pokyny ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 2. srpna 1977 čj. 11.012/77-Va/3 k zajištění jednotného postupu organizací obchodu a veřejného stravování v oboru působnosti ministerstva kultury ČSR při aplikaci mzdových forem v souvislosti se zavedením racionalizace práce a mzdových soustav“;

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 21. října 1987 čj. 14.616/87-V/3, pozbývají dnem 31. října 1987 účinnosti tyto předpisy: Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 28. června 1983 čj. 9.124/83-V/3 o výjimkách při uplatňování mzdových forem u obchodně provozních pracovníků (reg. v částce 6/1984 Sb.).

4. směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 8. července 1983 čj. 6.761/83-V/3 o uplatnění mzdových forem v příspěvkových, rozpočtových, společenských a obdobných organizacích v resortu ministerstva kultury ČSR. Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. října 1983. Zrušují se:

a) směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 10. června 1976 čj. 10.777/76-Va/4 pro poskytování odměn pracovníkům příspěvkových, rozpočtových, společenských a obdobných organizací v oboru působnosti ministerstva kultury ČSR a organizací spravovaných národními výbory,

b) výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 13. září 1972 čj. 13.666/72-V/2 o odměňování podílovou mzdou (reg. v částce 26/1972 Sb.),

c) rozhodnutí ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 14. září 1972 čj. 12.616/81-V/3 o uplatňování směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky čj. 10.777/Va/4.

Do shora uvedených předpisů lze nahlédnout na ministerstvu kultury ČSR a na odborech kultury krajských národních výboru a NV hl. m. Prahy;

Přesunout nahoru