Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c5/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 5/1984
Platnost od 04.04.1984
Účinnost od 01.01.1984
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 28. prosince 1983 čj. MH/13-14344/3234/83, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 12. července 1982 čj. MH/4-762/7584/82 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů, ve znění výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 28. června 1983 čj. MH/4-486/4600/1983.

Tento výnos nabývá účinnosti dne 1. ledna 1984 a bude dále zveřejněn v Provozním zpravodajství MV ČSR.

Do tohoto výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky - Správě pro místní hospodářství, v odboru místního hospodářství krajských i okresních národních výborů a na národních výborech spravujících drobné provozovny.

Přesunout nahoru