Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c5/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 5/1984
Platnost od 04.04.1984
Účinnost od 01.02.1984
Zrušeno k 01.01.1986 (o4/c24/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 3. ledna 1984 čj. MH/13-39/9/84 o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích místního hospodářství.

Výnos nabývá platnosti dnem 1. února 1984 a je uveřejněn v Provozním zpravodajství č. 3-4/1984.

Do výnosu, který upravuje odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích místního hospodářství, lze nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky Správě pro místní hospodářství, v odboru místního hospodářství krajských i okresních národních výborů a v organizacích místního hospodářství.

Přesunout nahoru