Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c5/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 5/1984
Platnost od 04.04.1984
Účinnost od 01.02.1984
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 29. 12. 1983 čj. MH/13-13415/2861/1983 o výjimkách při uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1984 a upravuje výjimky pracovníkům odměňovaným podílovou mzdou.

Uvedený výnos bude uveřejněn v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra České socialistické republiky pro místní hospodářství, částka 3-4/1984. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství, v odborech místního hospodářství krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a u organizací místního hospodářství.

Přesunout nahoru